POD CÍSAŘEM

Chovatelská stanice plemene Beauceron

O Beauceronech

BERGER DE BEAUCE 1926

Plemeno toto patří mezi nejproslulejší z francouzských ovčáků vůbec. Beauceronští ovčáci jsou velmi silní, statní a celý jejich zjev jest obrazem síly a zmužilosti, aniž by to bylo na úkor jich eleganci. Pes vyznačující se těmito vlastnostmi musí býti velmi vzhledný a graciósní. Zvláštní známkou těchto psů jsou dvojité paspárky – ostruhy, což někteří chovatelé považují za chybu, kterou však nezdařilo se dosud odstraniti, neboť se přesně dědí. Tato ostruha vadí psu při běhu a tak při posledním sezení soudců této racy, jednáno bylo o tom, aby ostruha tato byla výběrem plemeniva odstraněna, než většina rozhodla se proto, by se tak nestalo, jelikož jest to známkou, vlastní tomuto psu.
Nynější typ této racy datuje se od r. 1896. Vznikl křížením starého Beaucerona s jinými druhy psů ovčáckých. Původní Beauceron byl psem výborné jakosti. Byl jedním z nejlepších hlídačů stád, sice menší než nynější, ale měl velmi inteligentní a výraznou hlavu. Byl vychován výběrem plemeniva s výbornými tělesnými tvary. Dnešní typ nemůže se ještě pokládat za ustálený ani pokud jde o zevní vzhled ani co se týče tvarů těla. Má hrubou, prostředně dlouhou, plstnatou srst, ocas buď kupírovaný, nebo jest již od narození bez ocasu. Nejčastějšími jsou psi mající černý plášť a nohy plavé nebo velmi světlé a potom šedě popelaví.
Beauceron jest nejlepší francouzský ovčácký pes ke hlídání stád. Kdo potřebuje statného, výborně pracujícího a inteligentního psa, nemůže si přát lepšího, než jest tento. Na výstavách a velmi světlých noh. Během několika let postava jeho se zvětšila, původní pálená barva stala se živější a nyní odpovídá as barvě červených settrů. Nynější typ Beaucerona jest tudíž zcela nový. Jest proto nemožno žádati na něm, aby konal takové služby jako starý Beauceron, který jsa vychován po mnoha desítiletí, měl ustálené tvary těla, jakož i jiné nutné pro ovčáka vlastnosti, jako sílu, statnost a inteligenci. Mělo se při zušlechťování jeho hleděti spíše na vytříbení jeho duševních vlastností a nikoliv k docílení větší velikosti a ladného vzhledu. S nynějším typem byli mnozí chovatelé velmi zklamáni a vzdali se jeho chovu, vyhledávajíce spíše přímé potomky starého Beaucerona.
Pes nynějšího typu jest dobře rostlý, svalnatý a má tuhé tělo. Měří 60-70cm a feny 60-65 cm. Ku práci jsou způsobilejší psi menší, příliš velicí bývají neobratní a leniví. Dobře vyvinutý pes váží 28-35kg, feny 22-25kg.

Převzato z encyklopedie:
CHOV UŠLECHTILÝCH A UŽITKOVÝCH PSŮ z roku 1926, MVDr. Fr. Dvořák)
Podklady zaslala E. Havlová

ZDROJ