Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými v souvislosti s uzavřením smlouvy o ubytování, a to zejména prostřednictvím on-line portálu rezervace.podcisarem.cz dostupného z webového rozhraní www.podcisarem.cz (dále společně jen jako „webové rozhraní“).

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené zejména prostřednictvím on-line portálu rezervace.podcisarem.cz (dále jen „portál“) dostupného z webového rozhraní www.podcisarem.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Ubytovací řád

Hosté se při příjezdu hlásí na recepci kde zaplatí za pobyt.