UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Hosté se hlásí na recepci při příjezdu kde zaplatí za pobyt. Doba přihlášení do autokempu je od 14:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s ubytovatelem a za poplatek. Doba odhlášení z autokempu je do 13:00 (z pokojů a chatek do 11:00) v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s ubytovatelem a za poplatek.
 2. Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.

 3. Host je odpovědný za všechny škody způsobené v ubytovacím zařízení během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena Ubytovatelem.

 4. Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu, aby mohla být sjednána náprava.

 5. Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Ubytovatel neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu.

 6. Ztrátou klíčů, cedule na stan nebo parkovací karty, propadá záloha 250,-Kč.

 7. Způsobené škody se hlásí na recepci a hradí se v plné výši.

 8. Ve všech budovách, v chatičkách i na sociálkách a v kuchyňce je zákaz kouření.

 9. V kempu je povoleno rozdělávat oheň 50m od lesa a pouze na místech k tomu určených.

 10. Prosíme hosty, aby třídili odpad do označených nádob.

 11. Majitelé psů zajistí, aby psi volně nepobíhali v areálu kempu a zajistí úklid exkrementů.

 12. Hosté se zavazují udržovat pořádek v celém areálu a předají chatu nebo pokoj ve stavu, ve kterém ji převzali.

 13. Hosté jsou povinni respektovat noční klid od 22.00 do 6.00.

 14. Zaplacením ubytování se host zavazuje dodržovat tento ubytovací řád. Případné porušení může být potrestáno předčasným ukončením pobytu, bez nároku na vrácení peněz.